English flag Danske flag
Facebook
Book online
toppic1_2.jpg
toppic2.jpg

Persondata politik

MENU
PERSONDATA POLITIK FOR DEN GAMLE KRO A/S (herunder City Hotel Odense) 

Det er vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger. Den Gamle Kro A/S anvender primært personoplysninger til at administrere, udbyde, udvikle og opretholde ydelser, behandle reservationer, optimere brugeroplevelsen i relation til ydelserne og individualisere vores kommunikation med dig. Læs venligst denne persondatapolitik nøje, så du får en forståelse for, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger. Når du afgiver personoplysninger til os og accepterer de gældende vilkår og betingelser, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles i henhold til de bestemmelser, der fremgår af de herunder nævnte vilkår og betingelser for de enkelte ydelser og denne persondatapolitik. Hvis et yderligere samtykke er påkrævet i henhold til lovgivningen, vil vi naturligvis anmode dig herom.

Personoplysninger modtaget af Den Gamle Kro A/S anvendes i forbindelse med administrationen af og betalingen for de ydelser, du har reserveret. Oplysninger omfatter også meddelelser, som er påmindelser eller orientering om en reservation eller tilbud og information vedrørende din reservation før, under og efter dit ophold. 

Hvis du er medlem af Small Danish Hotels’ gæsteklub ”Benefits”, kan personoplysningerne endvidere anvendes i din Benefits profil, og behandling af personoplysninger sker i dette tilfælde i henhold til Benefits medlemskab betingelser. 

Når du foretager en reservation på vegne af andre, er det dit ansvar at sikre, at du har indhentet fornødent samtykke fra disse personer, således at Den Gamle Kro A/S kan behandle de afgivne personoplysninger i henhold til de heri indeholdte vilkår.
 

Indsamling og behandling af personoplysninger

Den Gamle Kro A/S indsamler personoplysninger til forskellige formål. Den ydelse, du bestiller, er afgørende for, hvilke personoplysninger vi indsamler.

Den Gamle Kro A/S indsamler og behandler dine personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når du anvender ydelserne, f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Vi anvender forskellige metoder til indsamling af personoplysninger. Foretager du reservation via vores hjemmeside, vil du blive bedt om at oplyse navn – adresse – telefon nummer- e-mailadresse, sprog, samt til garanti (evt. betaling) af reservation, dit kreditkort nummer.

Ved reservation pr. telefon eller mail, vil vi bede om dit navn, telefonnummer samt e-mailadresse, samt til garanti (evt. betaling) af reservation, dit kreditkort nummer. Vores bookingsystem vil automatisk fremsøge din adresse, hvis denne er tilgængelig via ”De Gule Sider”. 

Ved ankomst vil du blive bedt om oplysning af adresse, samt evt. øvrige af de ovenfor nævnte oplysninger, i så fald disse ikke allerede er os i hænde. Vi vil samtidig indhente information om reservationspræferencer, information om rejsefæller og særlige fødevarepræferencer, hvor dette kan være relevant.  

Den Gamle Kro A/S videoovervåger følgende områder på hotellet:
Hovedindgangens trappeområde, receptionsområdet fra skranken og frem til hoveddøren, bagindgangen indendørs fra bagdør til trappe samt en stor del af udearealet parkeringsgården.

Det er vigtigt for Den Gamle Kro A/S, at dine personoplysninger altid er opdaterede og fuldstændige, og derfor kan vi bede dig bekræfte oplysningerne ved ankomst.

I tilfælde hvor det er et lovkrav, at der indhentes samtykke til behandling af særlige typer af personoplysninger eller til en bestemt behandling heraf, indhentes samtykke fra dig, inden oplysningerne behandles.


Formålet med at behandle dine personoplysninger

Den Gamle Kro A/S anvender personoplysninger til at:

 1. -  Behandle dine reservationer og ordrer på ydelserne.
 2. - Kontakte dig, f.eks. pr. telefon, SMS eller e-mail, eller underrette dig om reservationsstatus eller
     andet i forbindelse med din reservation før, under og efter opholdet.
 3. -  Diagnosticere fejl, optimere teknologi og kontakte dig i tilfælde af, at der opstår problemer med en
     reservation eller udførelse af ydelserne.
 4. -  Analysere statistikker og brugeradfærd i forhold til vores ydelser, og for at forbedre kvaliteten og
     oplevelsen af ydelserne.
 5. -  Forbedre dine fordele og oplevelse af vores ydelser på en måde, som vi mener vil være til din fordel.
 6. -  Fremme ydelser og produkter, direkte eller indirekte, herunder adfærdsmarketing
 7. -  Administrere, udbyde, udvikle og opretholde ydelserne.
 8. -  Videoovervågning af de ovennævnte arealer har udelukkende til formål at sikre gæster og personale.

 
Du er altid berettiget til at anmode Den Gamle Kro A/S om ikke at anvende dine personoplysninger til marketingformål eller tilbagekalde dit samtykke hertil.

 

Opbevaring og overførsel af dine personoplysninger

Den Gamle Kro A/S gemmer personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og gældende lovgivning. Personoplysninger kan overføres mellem Den Gamle Kro A/S og Small Danish Hotels med henblik på behandling til de i persondatavilkårene anførte formål. Den Gamle Kro A/S benytter underleverandører, f.eks. til markedsføring, og personoplysninger, bestående af mailadresse, kan overføres til sådanne underleverandører. Vores underleverandører behandler dine personoplysninger på vegne af Den Gamle Kro A/S og Small Danish Hotels, altid i henhold til vores anvisninger, og først efter der er indgået databehandlingsaftale i henhold til gældende lovgivning, for at vi sikrer beskyttelse af dine personoplysninger.

Den Gamle Kro A/S kan videregive personoplysninger til tredjeparter, såsom politiet eller anden offentlig myndighed, såfremt dette sker i forbindelse med efterforskning af en forbrydelse, eller hvis vi på anden vis er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Den Gamle Kro A/S overfører ikke personoplysninger til andre lande.

Ændring, sletning og gennemgang af dine personoplysninger

Hvis der sker ændringer i dine personoplysninger, beder vi dig venligst sende en besked til Den Gamle Kro A/S herom. Den Gamle Kro A/S er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå, fordi data er forældede eller unøjagtige, hvis du ikke har underrettet os om sådanne ændringer.

Videoovervågning optages og opbevares på en harddisk, som kun er tilgængelig efter instrukser. Optagelser opbevares i op til 14 dage, og slettes automatisk løbende.

Den Gamle Kro A/S vil på din anmodning, eller såfremt vi bliver opmærksom herpå, ændre eller slette ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. Du er også berettiget til at modtage en udskrift af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse. Udskriften sendes til din registrerede adresse hurtigst muligt, og inden for en måned efter anmodningen er modtaget.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling, dog ikke med tilbagevirkende kraft, af dine personoplysninger ved at kontakte Den Gamle Kro A/S. Vi vil herefter blokere dine oplysninger fra videre behandling.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke få indflydelse på databehandling, som Den Gamle Kro A/S er berettiget til at foretage uden dit samtykke (f.eks. gennemførelse af reservationer foretaget af dig), men det kan dog resultere i en forringelse af ydelserne eller medføre, at vi ikke længere kan levere ydelserne.

Vi henviser til databehandler: Octopus PMS, Booking.com, Expedia, Small Danish Hotels og Benefits.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Den Gamle Kro A/S (herunder City Hotel Odense) behandling af personoplysninger og overholdelse af Persondatavilkårene eller af den gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du henvende dig til Den Gamle Kro A/S, Overgade 23, 5000  Odense C, ved fremsendelse af brev, attesteret til direktionen.


Website © Uptime-IT